Formy kredytów hipotecznych

To, który typ kredytu hipotecznego jest dla Ciebie najodpowiedniejszy, zależy od kilku czynników. Obecnie istnieją dwa rodzaje kredytu hipotecznego, które uprawniają do odliczenia od dochodu odsetek od kredytu hipotecznego, a mianowicie hipoteka liniowa i hipoteka annuitetowa. Zaciągnąłeś swój kredyt przed 2013 rokiem? W takim przypadku istnieje szerszy wybór form kredytów hipotecznych.

Obsługa klienta

Telefon

Rodzaje kredytów hipotecznych

Do 2013 roku można było wybierać rodzaje kredytów hipotecznych, w których spłata kredytu hipotecznego była przesunięta do daty końcowej kredytu. Można było nawet nie spłacić części kredytu hipotecznego. Kredyty zaciągnięte przed 2013 rokiem z takimi formami hipoteki są prawomocne. Te rodzaje kredytów hipotecznych nadal uprawniają do odliczenia od dochodu odsetek od kredytu hipotecznego.

Wybór kredytu hipotecznego liniowego

Hipoteka liniowa to prosty rodzaj kredytu hipotecznego. Całkowity dług hipoteczny spłacany jest w terminie wymagalności kredytu hipotecznego. Dzieląc zadłużenie przez liczbę miesięcy, możesz obliczyć, ile spłacisz miesięcznie w ramach kredytu hipotecznego liniowego. Na przykład, zaciągasz kredyt hipoteczny w wysokości 216 000 euro. Termin wynosi 30 lat. Ile będziesz płacić miesięcznie za dług hipoteczny: 216 000: 360 miesięcy = 600 euro miesięcznie.

Kwota ta jest powiększana o odsetki należne w okresie spłaty. Miesięczna spłata kwoty kredytu powoduje stopniowe zmniejszanie się miesięcznych nakładów na część odsetkową.

Zaleta kredytu hipotecznego liniowego:

  • W porównaniu do hipoteki annuitetowej spłata następuje szybszciej

Wada kredytu hipotecznego liniowego:

  • Wysokie koszty miesięczne w pierwszych latach trwania kredytu

Wybór hipoteki annuitetowej

W kredycie hipotecznym annuitetowym miesięczne opłaty pozostają stałe, o ile oprocentowanie pozostaje na tym samym poziomie. Przy każdej miesięcznej płatności w pierwszej kolejności rozliczane są należne od zadłużenia odsetki. Pozostała kwota służy do spłaty kwoty kredytu. Skład kosztów miesięcznych stopniowo się zmienia. Spłata kwoty kredytu jest coraz wyższa, a obciążenie odsetkami powoli spada. Wraz z końcem umowy kredytowej cały dług zostaje spłacony.

Zaleta hipoteki annuitetowej:

  • Niższe miesięczne koszty w pierwszych latach w porównaniu z kredytem liniowym

Wada hipoteki annuitetowej:

  • Spłata następuje wolniej niż w przypadku kredytu hipotecznego liniowego