Missie

Fides Financieel Advies wil cliënten toekomstige zekerheid bieden m.b.t. vermogen of schade vanuit integer ondernemerschap. Onze inspanningen zijn gericht op een lange termijn relatie, gebaseerd op flexibiliteit, maatwerk en vooral persoonlijk contact.

Klantenservice

Telefoon
WhatsApp*

Visie: de zeven kernwaarden van Fides Financieel Advies

Het imago van financiële dienstverleners is de afgelopen jaren geschaad door ondernemingen die maatschappelijk onverantwoord hebben gehandeld. Fides is pas recent gestart en treft dus geen blaam.

Ons bestaansrecht is gekoppeld aan klantvriendelijkheid, lange termijn doelen en continuïteit. Bij Fides zijn uw belangen dus in goede handen. Of het nu gaat om hypotheken, pensioenopbouw, schade- of levensverzekeringen, sparen, beleggen of financieringen.

De denk- en werkwijze van Fides Financieel Advies kent zeven kernwaarden:

Integriteit
Een permanent verantwoordelijkheidsgevoel voor onze handelwijze en daarop aanspreekbaar zijn. Van klanten en verzekeringsmaatschappijen en banken wordt dezelfde mate van integriteit verwacht.

De klant centraal
De wensen van de klant zijn bepalend en dat vormt ons enige uitgangspunt. Het kennen van de behoefte van klanten, het bieden van hoge service, het nakomen van afspraken en een goede klachtenprocedure.

Verantwoordelijk en betrokken
Een diep gevoel van verantwoordelijkheid voor en betrokkenheid bij de klant vormt het uitgangspunt van al ons professioneel handelen.

Teamgeest
Financiële Dienstverlening blijft mensenwerk. Samenwerken is een vereiste. Betrokkenheid, persoonlijk contact en waardering voor resultaten zijn dus als kritische succesfactoren.

Doorzichtigheid
Voor goede communicatie, eerlijkheid, en vertrouwen, is duidelijkheid essentieel.

Flexibiliteit
De continuïteit van ons bedrijf is afhankelijk van ons vermogen snel op maatschappelijke ontwikkelingen in te spelen. Een eerste vereiste daarbij is de bereidheid te willen veranderen.

Ondernemersgeest
Een actief en ondernemend bedrijf vraagt om medewerkers die ondernemend zijn, initiatief tonen en zich verantwoordelijk voelen voor resultaat.