ZZP

Voor zzp’ers gelden veel sociale voorzieningen niet. Werknemers hebben een vangnet bij arbeidsongeschiktheid (WIA) en bij inkomensterugval (WW). Ook bij kortdurende ziekte krijgt een werknemer doorbetaald. Ook inzake pensioenen moeten zzp’ers vaak zelf voorzieningen treffen. Als zzp’er is het belangrijk om hierbij stil te staan.

Klantenservice

Telefoon
WhatsApp*

Juiste balans tussen risico’s en verzekeringen

Vooral voor startende zzp’ers is het lastig om maandelijks voldoende geld vrij te maken om goed verzekerd te zijn. De meeste zzp’ers gaan er al vanuit dat een arbeidsongeschiktheidsverzekering te duur is, maar voor de meeste beroepsgroepen valt dit mee. Ook voor het pensioen geldt dat het grote kostenposten kunnen zijn, maar met het juiste advies is het mogelijk om met een relatief laag bedrag per maand een goed pensioen op te bouwen.

Het mooie is dat de premies voor zowel de arbeidsongeschiktheidsverzekering als voor de pensioenvoorziening aftrekbaar zijn.

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering kunnen zzp’ers niet zonder

Onterecht bestaat er een beeld dat een arbeidsongeschiktheidsverzekering 500 euro of meer per maand kost. Wij kunnen u bijstaan in de zoektocht naar de beste arbeidsongeschiktheidsverzekering die goed bij uw persoonlijke situatie past. De kosten kunnen laag gehouden worden door dekkingen bij te stellen en aan te passen. Geen verzekering afsluiten is te riskant. U kunt door een ziekte of een ongeval van de ene op de andere dag arbeidsongeschikt raken. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering kan in dat geval in een uitkering voorzien tot uw pensioenleeftijd.

Denk ook om het verzekeren van bezittingen en de aansprakelijkheid

Een zzp’er heeft een splitsing tussen privé bezittingen en zakelijke bezittingen. De zakelijke bezittingen zijn niet op de particuliere verzekeringen meeverzekerd. Als zzp’er heeft u advies op maat nodig, want de verzekeringen moeten zo goed mogelijk afgestemd worden op uw dagelijkse werkzaamheden. Naast aandacht voor arbeidsongeschiktheid en het pensioen, moet er ook gekeken worden naar de risico’s inzake uw bezittingen (bijvoorbeeld het pand, de computerapparatuur en de voorraad) en de aansprakelijkheid. Samen met u kunnen wij de risico’s en de oplossingen doornemen.

Zie ook: