Pensioenadvies

Nadenken over het pensioen moet niet te lang mee gewacht worden. In de laatste vijf jaren vóór de pensionering is een pensioentekort niet meer te repareren. Door een relatief kleine maandelijkse investering kunt u geleidelijk een aanvulling op het pensioen opbouwen. Het geïnvesteerde bedrag is onder voorwaarden aftrekbaar van het inkomen.

Klantenservice

Telefoon
WhatsApp*

Pensioen via werkgever

De meeste werknemers bouwen via de werkgever een pensioen op ter aanvulling op de AOW. Zelfstandige ondernemers vallen vaak niet in een pensioenregeling en moeten zelf voorzieningen treffen. Ook als u pensioen opbouwt is het belangrijk om na te gaan in hoeverre u voldoende inkomen uitgekeerd krijgt na de pensioengerechtigde leeftijd.

Aanvullend pensioen voor ondernemers

Zelfstandige ondernemers hebben mogelijkheden om binnen de onderneming een pensioenvoorziening  te treffen. Als zelfstandige heeft u diverse mogelijkheden om te reserveren of te betalen voor een goed pensioen. Vaak wordt de onderneming als pensioen gezien, maar door onvoorziene omstandigheden kan het anders lopen. Door een pensioenvoorziening veilig te stellen buiten de onderneming, kan het pensioenkapitaal beschermd worden. Graag helpen wij u in de wirwar van mogelijkheden aan de beste manier voor uw persoonlijke situatie.

Let ook op de financiële gevolgen van het overlijden

Vooral ondernemers die zelf voorzieningen treffen voor een goed pensioen, moeten het risico van het overlijden niet onderschatten. Bij overlijden van de ondernemer valt het inkomen weg. Hoe moet vervolgens de rest van het gezin maandelijks rond komen? Ondernemers met een eigen woning hebben vaak wel een overlijdensrisicoverzekering voor een (gedeeltelijke) aflossing van de hypotheek. Dit is ruim onvoldoende om een huishouden draaiende te houden. Met een extra overlijdensrisicoverzekering is het financiële risico te verzekeren.

Aanvullend pensioen voor werknemers

Het opgenomen zijn in een pensioenregeling wil helaas nog niet zeggen dat u verzekerd bent van een goed pensioen. Door wisselingen van werkgever of door een sobere pensioenregeling kunt u toch een tekort hebben. Door lijfrentestortingen kan een eventuele hiaat worden gedicht. Eerst is het wel belangrijk om vast te stellen of er een tekort is en hoe groot deze is.

In pensioenadvies worden alle vermogensbestanddelen en wensen meegenomen

Een aanvulling op het pensioen is meer dan alleen maar een kapitaal opbouwen. Het is belangrijk om goed te letten op de fiscale mogelijkheden en beperkingen. Het ingelegde bedrag is nu aftrekbaar van het inkomen. Dit geeft mogelijkheden om een fiscaal voordeel te behalen. Door ook rekening te houden me de toekomstwensen, kan de pensioenopbouw goed afgestemd worden op de toekomst.

Zie ook: