Starterslening

Voor starters is het lastig om een huis te kunnen kopen. Banken stellen namelijk strenge eisen om een hypotheek te kunnen krijgen. De gemeente of de provincie kan hulp bieden in de vorm van een  starterslening. Wat wordt er onder een starterslening verstaan en wat zijn de eisen om ervoor in aanmerking te komen?

Klantenservice

Telefoon
WhatsApp*

Wat is een Starterslening?

​Starters die net niet voldoende kunnen lenen om een huis te kopen, kunnen gebruik maken van de starterslening. Het is een lening voor het kopen van de eerste eigen woning. Het is een aanvullende lening op een hypotheek die bij commerciële gelverstekkers wordt afgesloten. De starterslening overbrugt het verschil tussen wat u maximaal kunt lenen en het bedrag dat u nodig hebt om een huis te kopen. De hoogte van de starterslening hangt onder andere af van uw vermogen, het inkomen en de door de gemeente of provincie gestelde voorwaarden.

Onder gunstige condities lenen

De starterslening kunt u zien als een ondersteuning voor mensen die voor de eerste keer een huis kopen. Dit is ook de reden dat de condities zeer gunstig zijn. Er wordt een rentevaste periode gehanteerd van 15 jaar, en een looptijd van 30 jaar. Gedurende de eerste drie jaren van de looptijd is er geen rente en aflossing verschuldigd. Daarna moet er wel betaald worden, tenzij wordt aangetoond dat deze lasten niet te dragen zijn met het inkomen. 

Aan welke voorwaarden moet worden voldaan?

De voorwaarden voor de starterslening worden bepaald door de gemeente of de provincie. Hierdoor kunnen de voorwaarden per gemeente of provincie sterk verschillen. Ook kunnen zij ervoor kiezen om de starterslening alleen beschikbaar te stellen voor een bepaalde doelgroep, bijvoorbeeld alleen voor kopers van bestaande huizen.

Wij kunnen u helpen bij het realiseren van uw woondroom. Samen met u kunnen wij de meest optimale manier van financieren van een huis bepalen. U kunt vrijblijvend een afspraak met ons maken, en wij kunnen ook gelijk voor u beoordelen in hoeverre u in aanmerking komt voor een starterslening.

Zie ook: